Wij steunen
bioboeren in nood.
Hartelijk dank aan
alle donateurs!

Wat is er aan de hand? Nederlandse bioboeren dreigen door aangepaste regelgeving hun melkveebedrijf te moeten sluiten. Waanzin! Biologische boeren produceren in evenwicht met het milieu door geen gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Zo zou elke boer moeten boeren. “Biologische boeren zijn hét toonbeeld van de kringlooplandbouw die Schouten graag ziet. Laat hen dan niet gestraft worden door dit ‘shitbeleid’,” aldus Wakker Dier. Met jouw bijdrage kunnen we voorkomen dat de boeren hun biologisch melkveebedrijf moeten sluiten. Kies voor de toekomst. Red de bioboer!

boeren aan het woord

boer max:

Het systeem is niet ingesteld op bioboeren, dat moet veranderen.

boer hans:

Voor bioboeren moeten ze toch een uitzondering kunnen maken?

boer ko:

Ik wil blijven vechten, want bioboeren zijn de oplossing van het probleem.

alle donateurs bedankt!

We hebben €9.456,50 opgehaald

Met jouw bijdrage en betrokkenheid steunen we de boeren en kunnen we als collectief actie ondernemen. We spreken de Nederlandse en Europese regering op hun verantwoordelijkheid aan. We stellen alles in het werk om de regelgeving voor eens en voor altijd aan te laten passen. Ondertussen vertellen we iedereen in Nederland ons verhaal. Samen scharen we ons achter de boeren van de toekomst. Alleen dan kunnen de bedrijven van de biologische boeren voort blijven bestaan. Ook Greenpeace Nederland ondersteunt het initiatief om de bioboer te redden en pleit voor een omslag binnen de landbouw naar biologisch met minder dieren en meer plantaardig voedsel. 

Wil je meer informatie over hoe we jouw donatie inzetten voor de toekomst van de bioboeren? Lees hier verder.