“Als ik had geweten dat ik moest boeren onder deze voorwaarden, dan waren we er niet aan begonnen. Dit trekken we gewoon niet.”

Al sinds 2007 droomden Hans en Tanja ervan: een eigen biologisch melkveebedrijf. Hans werkte op dat moment nog in de fruitteelt en Tanja in de zorg. Vele jaren van oriëntatie en voorbereiding volgen om hun droom waar te kunnen maken.

Begin 2015 is het zover: Hans en Tanja kunnen een oude boerderij aankopen in het Gelderse Spankeren. De boerderij was sinds 2013 al niet meer in gebruik en werd antikraak bewoond. Hans en Tanja zien kansen om een bloeiend biologisch bedrijf op deze oude boerderij te realiseren en doen een flinke investering om het bedrijf aan te kunnen kopen.

Zo gezegd, zo gedaan. Aanvankelijk starten Hans en Tanja hun bedrijf met 30 ha pachtgrond. In samenwerking met Landgoed de Gelderse Toren, Natuurmonumenten en Landgoed de Bockhorst weten zij hun land in drie jaar tijd uit te breiden tot ruim 100 ha. Voldoende grond om de biologische melk van circa 80 Jersey koeien te verwerken. In 2016 openen Hans en Tanja ook nog een boerderijwinkel aan huis. Ze zetten de deur voor iedereen open die een bezoek aan de boerderij wil brengen. Veel burgers weten hun weg naar de winkel en boerderij te vinden.

Niets lijkt Hans en Tanja nog in de weg te staan, tot de Nederlandse overheid haar fosfaatwetgeving met terugwerkende kracht aanpast. Daarbij wordt het bedrijf van Hans en Tanja wordt onder die van ‘snelle groeiers’ geschaard, waardoor hen een boete van circa € 190.000 boven het hoofd hangt. Een absurd bedrag, en het bedrijf van Hans en Tanja is zeker geen snelle groeier, maar een biologisch starter!

Inmiddels worden de problemen alleen maar groter: melkveehouders moeten nu fosfaatrechten kopen om melk te mogen blijven produceren. Voor Hans en Tanja zou een investering in fosfaatrechten uitkomen op drie tot vier ton. Een investering die Hans en Tanja onmogelijk kunnen opbrengen.

Hans en Tanja dreigen niet alleen hun droom en biologische melkveebedrijf, maar ook hun privé vermogen te verliezen. Hans en Tanja mogen niet de dupe worden van de kromme wetgeving van de Nederlandse overheid!

Met jouw hulp kunnen we ervoor zorgen dat Hans en de andere bioboeren in nood hun boetes af kunnen betalen. Ondertussen houden wij de Nederlandse en Europese regering de spiegel voor en stellen we alles in het werk om de regelgeving alsnog aan te laten passen.

Comments are closed.