De natuurweide

Red de Bioboer is een initiatief van De Natuurweide, in samenwerking met het Biohuis, BionextFBBF en Eko Holland Melk op Maat.

De Natuurweide was de vereniging voor biologische melkveehouders maar is in omschakeling naar een Vereniging waar naast bio-melkveehouders ook burgers lid van kunnen worden. Biologische melkveehouders werken voor het maatschappelijk belang en voor hun eigen belang. Dat bewijzen ze door o.a. af te zien van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en door actief met de natuur en met het dier mee te werken. Dat resulteert in een schoner milieu (geen vervuiling van bodem, lucht en grondwater), een rijkere natuur (kruiden in het grasland, meer weidevogels en meer biodiversiteit), een schoon product en een beter welzijn voor het dier (verplichte weidegang, bijna geen antibiotica, grotere stallen). Bio-melkveehouders leggen zichzelf meer normen op dan strikt door de EU geëist wordt. Kijkt u maar op: https://aanvullendenormen.denatuurweide.nl

De Natuurweide wil graag contact met burgers om samen te werken aan een schoon milieu, een rijke natuur en gezonde en schone zuivel voor iedereen maar ook aan ook een fair inkomen voor de boer.

Lid worden

Lid worden van De Natuurweide? Dat kan. Biologische melkveehouders, melkveehouders in omschakeling en betrokken burgers kunnen lid worden van De Natuurweide.

Als u minstens € 50,- doneert in het kader van deze crowdfundingsactie bieden wij u een gratis lidmaatschap aan voor 1 jaar. U bent welkom op de ledenvergadering (2 x per jaar), ontvangt de NW-krant (2 x per jaar) en bent welkom bij alle boerenleden van de Vereniging!

Neem voor de mogelijkheden contact op via info@denatuurweide.nl of kijk op de website van De Natuurweide.

Comments are closed.