“Ons soort bedrijven kapot laten gaan is het slachten van de kip met de gouden eieren.”

Ko-Kalf is een biologisch rundveebedrijf, gevestigd op de Veluwe. In het jaar 2000 zijn begonnen met het boeren bedrijf. Sinds 2004 (officieel Skal gecertificeerd) fokken wij vleesvee en zijn we gegroeid naar 556 dieren per 1 april 2017.

In 2014 hebben wij het besluit moeten nemen te stoppen met biologisch vleesvee en een biologische melkveetak te starten. In januari 2016 zijn de 240 melkkoeien aangekocht en wij hadden derhalve op 2 juli 2015 geen melkkoeien. Zodoende hebben wij geen fosfaatrechten gekregen op basis van melkvee (fatale datum 2 juli 2015). Wij hebben ons aangemeld voor de knelgevallen regeling op basis van “nieuw gestart bedrijf” en “bijzondere omstandigheden > verbouwing”.

Maar het is toch van de zotte…

  • Wij zijn niet debet aan de mestoverschotten. Onze melkkoeien produceren net zoveel mest als de vleesveekoeien.
  • Met 300 Ha. eigen grond mag je in heel Europa melkkoeien houden op basis van de Biologische normen.
  • Er worden miljoenen uitgetrokken voor het behoud van de weidevogels. Wij zijn een succesvolle weidevogelboerderij!!
  • Wij hebben in 2017 € 54.128,00 boete, solidariteitsheffing, moeten betalen, omdat wij koeien melken.
  • Er worden miljoenen uitgetrokken voor onderzoeken en het behoud van bijen. Een bio-boer gebruikt geen gif en heeft volop insecten.
  • Een bio-boer is natuurbeheerder pur sang. Veel bloemen en kruiden in het land én volop bodemleven.
  • Bio-boeren doen wat zowel de overheid, de maatschappij en natuurorganisaties wensen.

Alleen wij hebben geen stem. Er wordt over ons heen gewalst.

Geld om fosfaatrechten te kopen is er niet en is ook een onverantwoorde investering. Waarom moeten wij geslachtofferd worden?

De weinige rechten die wij hebben (588 kg fosfaatrechten) zijn gebaseerd op vleesvee en volgens de minister eventueel ten onrechte verstrekt, dus dan hebben wij niets. Wat is het verschil of wij melken of wanneer de koe “leeggemolken” wordt door een kalf?

Bij wetgeving is de basis redelijkheid en billijkheid. Dat is hier niet van toepassing. Waarom niet? Waar staat in de EU wetgeving dat je met 300 ha. eigen land alleen melkkoeien mag houden als je € 2.000.000,00 aan rechten betaalt? Alle mest hebben wij hard nodig op eigen land. Grond om de natuur in stand te houden. De grondslag voor het fosfaatrechtenstelsel is het teveel aan mestproductie door uitsluitend de gangbare boeren. Bio-boeren mogen niet meer dan 170 kg stikstof per ha. produceren en doen dit per definitie ook niet!

Help de biologische boeren om op de meest milieu- en diervriendelijke manier te kunnen blijven bestaan. Ons soort bedrijven kapot laten gaan is het slachten van de kip met gouden eieren.

Comments are closed.