Verantwoording

De donaties worden voor twee doeleinden ingezet. Allereerst zorgen we ervoor dat de boeren hun boetes af kunnen betalen, zodat hun bedrijf niet failliet gaat. Ondertussen voeren we actie en spreken wij de Nederlandse en Europese regering op hun verantwoordelijkheid aan. We stellen alles in het werk om de regelgeving alsnog aan te laten passen. Alleen dan kunnen de bedrijven van de bioboeren ook in de toekomst voort blijven bestaan.

Als de crowdfundingsactie € 200.000,- opbrengt zullen we minstens de helft, dus minstens € 100.000,-, gebruiken voor ondersteuning van de knelgevallen. De andere helft wordt ingezet voor maatschappelijke, politieke en, als dat echt nodig is, juridische acties. Als de crowdfundingsactie meer opbrengt gaat dat allemaal naar de knelgevallen.

Op de site zal, volledig transparant, verantwoording van de bestedingen gegeven worden. Daar worden we ook toe verplicht, want De Natuurweide zit in het proces om de ANBI status te verkrijgen.

Comments are closed.